Porozhlédněte se u nás a vyberte si ze široké nabídky pro celou rodinu!

Obchodní podmínky

internetové obchodní galerie Pafik.cz

1. Všeobecná ustanovení a Smlouva o zprostředkování prodeje zboží

1.1. Provozovatelem internetové obchodní galerie Pafik.cz je obchodní společnost DDI GROUP, s.r.o. IČO 08295352 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značnou C 43852

Sídlo společnosti:Josefa Suka 2591, 415 01, Teplice, Česká republika

Kontakt

email: obchod@pafik.cz

po-pá od 9:00 do 17:00 hodin

https://www.pafik.cz

(dále jen „Provozovatel“). Který zprostředkovává zájemcům (kupujícím) obchody s prodávajícím.

Prodávajícím je obchodní či výrobní firma v České republice nebo v zahraničí,(dále jen ,,Dodavatel").

1.2. Tyto uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Provozovatelem v internetové nákupní galerii Pafik.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Provozovatel zprostředkovává Kupujícímu nákup zboží od Dodavatelů, to přesněji znamená, že provozovatel objednává za kupujícího zboží u dodavatele nebo dodavatelů a zaplatí za něj kupní cenu, popřípadě zboží reklamuje, a to vše za níže uvedených podmínek nákupní galerie Pafik.cz. 

1.4. Provozovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvu o zprostředkování (dále jen „Smlouva“). Po uzavření smlouvy Provozovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele nebo dodavatelů a to jménem Kupujícího a na jeho účet.

 

2. Výběr zboží k objednání a následné uzavření smlouvy

2.1. Zboží je podle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetové galerie www.Pafik.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popř. další doplňující informace.

2.2. Výběr zboží k objednání kupující provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním výběru zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem smlouvu o zprostředkování a dává Provozovateli přímo pokyn k objednání zboží u Dodavatele nebo dodavatelů.

2.3. Za výběr zboží odpovídá pouze a jen Kupující.

2.4. Po výběru zboží Kupující prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí výběru zboží s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení zboží. Okamžikem doručení výběru zboží je smlouva uzavřena.

2.5. Odesláním výběru zboží kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami, a že s nimi souhlasí.

2.6. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

 

3. Cena, způsob platby

3.1. Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží v nákupní galerii, která představuje součet kupní ceny u Dodavatele a odměny zprostředkovatele, ve které jsou zahrnuty i náklady na dopravu.

3.2. Provozovatel Kupujícímu nemůže garantovat, že je cena za objednané zboží bude konečná. V průběhu doručení zboží může totiž dojít k celnímu projednání zboží. Celní projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč

3.3.Zahraniční Dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

3.4. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Platbu poukazujte nejdéle do 4 dnů od vytvoření objednávky. V opačném případě objednávku náš systém automaticky stornuje. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou.

4. Dodání zboží

4.1. Dodavatel odesílá zboží ze skladu zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky a kupujícímu je doručeno zpravidla v rozmezí 2 až 4 dny v případě, že je zboží zasíláno od výrobce nebo dodavatele z ČR/SR. V případě zahraničních zásilek je to obvykle 7-35 dní. Pouze v ojedinělých případech může doručení zásilky trvat až 60 dní.V tomto případě nás prosím kontaktujte, abychom u dodavatele zlepšili dodací podmínky pro další zákazníky. Zprostředkovatel objedná za Kupujícího zboží maximálně do šesti hodin od jeho objednání Kupujícím. Objednáním zboží se rozumí jeho zaplacení Kupujícím.Na požádání Zprostředkovatel sdělí kupujícímu datum odeslání zboží a tzv.track number kde lze zásilku sledovat. Běžná doba dodání je 7 až 35 pracovních dní od odeslání Prodávajícím. Nejzazší termín doručení zásilky je dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 634/1992 Sb. 60 dní ode dne objednání zboží Zprostředkovatelem. Jestliže Dodavatel zboží Kupujícímu neodešle do třiceti dnů od jeho objednání, vrátí Zprostředkovatel Kupujícímu peníze a vzájemný vztah mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím je tím ohledně nedodaného zboží ukončen.

4.2. Objednatel bere na vědomí, že objednané zboží může být Kupujícímu doručeno ve více zásilkách.

4.3. Pokud zboží není doručeno do 60 dní ode dne odeslání zboží Dodavatelem, může Kupující požádat Provozovatele o vrácení peněz nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele. 

4.4. Pokud zboží Kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen ve lhůtě třiceti dnů vydat Provozovateli zboží nebo zaslat Provozovateli vrácené peníze zpět.

 

5. Další ustanovení

5.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím.V případě že si přejete zaslat návod v ČJ, napište nám na obchod@pafik.cz

5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě.

5.3. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

5.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v kupní ceně zboží a z pravidla je její výše 20% z ceny zboží.

 

6. Reklamace

6.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb a to dle platného zákona o ochraně spotřebitele. Prodejce je ze zákona povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den, kdy byla reklamace uplatněna (doručena). Prodejce v této lhůtě musí sdělit, jakým způsobem o reklamaci rozhodl, zda jí vyhoví, nebo ji zamítá. Prodejce musí v této lhůtě vadu rovněž odstranit, tedy věc opravit, zajistit vrácení peněz či poskytnout požadovanou slevu. Pokud prodejce lhůtu 30 dnů překročí, aniž by se s vámi předem výslovně domluvil, že vyřízení reklamace může trvat déle, máte nárok na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.

6.2. Poskytovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

6.3. Reklamace dodaného zboží řešíme s dodavatelem a kupujícícm velice rychle. V případě že chcete zboží reklamovat napište nám číslo objednávky na obchod@pafik.cz a společně reklamaci vyřešíme během několika málo okamžiků.

Adresa pro reklamaci je shodná jako adresa sídla společnosti. Kupující odešle na vlastní náklady balíček dle instrukcí zákaznického centra.

Pokud Kupující požádá, Provozovatel vyřídí reklamaci zboží za Kupujícího za těchto podmínek:

a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 dní

b) reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno své provozovně v ČR

c) zboží určené k reklamaci nesmí nést znaky použití

 

7. Zánik a změna smlouvy

7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží Dodavatel nemá na skladě, vrátí provozovatel celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Provozovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele a přepravních společností.

8.2. Kupující sdělením svých údajů při používání nákupní galerie (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetové galerie Pafik.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8.4. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel musí poskytnout prodávajícímu mimo Evropskou unii osobní údaje kupujícího. Kupující dává zprostředkovateli  výslovný souhlas k předání třetí osobě - prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel není schopen ovlivnit nakládání s údaji kupujících a že se na nakládání s osobními údaji mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

Berte prosím na vědomí, že naše společnost se vždy k řešení sporů staví čelem, a každý problém s dodávkou zboží a reklamací řešíme ku prospěchu zákazníka.

 

10. Platnost obchodních podmínek


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 2.6.2019